Министерският съвет одобри 58 860 лева за деца с изявени дарби

Written by on 31/07/2019

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 58 860 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Предоставянето на стипендии на децата с изявени дарби цели насърчаване на техните творчески заложби и потребности, като им се осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. За 2019 година за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 793 050 лв.. които се разпределят регулярно.

С настоящото Постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 33 885 лв., от които 4 860 лв. за отпуснати 3 стипендии по искане на три общини по Програмата за 2018 г., 18 360 лв. за постъпили искания за първото тримесечие на 2019 година от 7 общини за отпуснати 15 стипендии по Програмата за 2019 г., и 10 665 лв. – за издадени заповеди за 9 стипендии по Програмата за 2019 г. на ученици в частни училища. Тъй като и деветте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на гр. София, средствата се предоставят на Столична община.

Отделно от тях са необходими още 24 975 лв., в които са включени 3 240 лв. за две издадени от министъра на образованието и науката заповеди по Програмата за 2018 година, и 21 735 лв. за 19 издадени заповеди за 2019 година, По този начин необходимите средства възлизат общо на 58 860 лв. Те са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2019 година.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background