ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ С АКЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАПСП

Written by on 29/07/2019

Служители от Общинската администрация започнаха активно да извършват проверки за наличие на музикален лиценз в озвучени заведения, търговски обекти и в хотели. Общинските инспектори проверяват дали музиката в обектите е с уредени авторски и сродни права за публично изпълнение. Проверките за се извършват на място в търговския обект и установяват наличието на договор с ОКУП или с НУП, вписан в регистъра на Министерството на културата. Ако търговският обект не разполага с такъв, се съставя протокол, който управителят на обекта да представи на Общинската администрация в едноседмичен срок. Нарушението се счита за установено още в момента на констатирана липса на договори за уредени авторски и сродни права, а санкцията е с 2 000 до 10 000 лв.

От Радио Търговище Онлайн припомняме:

  • На Общините бяха делегирани контролни правомощия от 01.01.2019 г., като всеки един обект се проверява най-малко веднъж годишно.
  • Ако сте собственик на търговски или туристически обект и не притежавате лиценз, рискувате санкция от 2 000 до 10 000 лв., при първо установено нарушение и от 3 000 до 30 000 лв. при второ.
  • Министерството на културата запазва контролните си функции и също може да извършва проверки и да налага санкции от 2 000 до 20 000 лв.
  • Ако ограниченият музикален репертоар е достатъчен за Вашата услуга, може да получите лиценз от независимо дружество за управление на права (НУП). Това са частни компании, с лимитиран български и световен каталог на малко известни автори. Те имат право да предоставят тази услуга, само ако са одобрени и вписани в регистъра на Министерството на културата (скачена връзка: http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=678&z=0). При сключване на договор за ограничена услуга с НУП, имате право да ползвате единствено репертоара, който съответната компания Ви е предоставила физически (на носител или чрез кодирана стрийм услуга).
  • Ако сам избирате източника на озвучаване или ако ползвате медиа (радио или телевизия), YouTube или друг източник със свободно достъпно музикално съдържание, Вие ползвате музика извън ограничения репертоар на частните компании. В този случай е необходимо да лицензирате своя обект с услугата MusicPro (скачена връзка: http://www.musicpro.org/). Това е съвместна онлайн платформа на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН – единствените организации за колективно управление на права (ОКУП), лицензирани от Министерство на културата. Те, за разлика от НУП-овете, представляват над 96% от българския и световен репертоар. Договорът с тях Ви осигурява законова гаранция, че не нарушавате авторски и сродни права, независимо какъв източник за озвучаване ползвате.

Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background