70 000 лв. за ремонти и благоустрояване в селата осигурява Община Търговище

Written by on 07/06/2019

70 000 лв. осигурява Община Търговище за ремонти и благоустрояване
в селата от общината. Сумата е с 10 000 лв. повече в сравнение с
предходната година и се отпуска на база подадени заявки от кметовете и
кметските наместници.
Към заявленията кметските съвети прилагат протоколи и решения, в
които е записано какви са наложителните дейности. Сред тях са вътрешни
ремонти и ремонти на покриви в сградите на кметствата, благоустрояване на
инфраструктурата в населените места и други.
31 села и квартал Въбел са заявили средства за вътрешни ремонти.
Покривите на кметствата в селата Буховци, Здравец, Кралево, Момино ще
бъдат ремонтирани.
В Братово предвиждат ремонт на ритуалната зала. В Голямо Ново ще
бъдат закупени охранителни камери, а в Давидово ще бъде възстановена
оградата на парка.
Почти всички кметски съвети са заявили средства за хигиенни и
благоустройствени дейности. Сред тях са косене на тревни площи, ремонт на
тротоари и парково оборудване и други.
За нарязване на дърва за нуждите на канцелариите и за консумативи
за храсторези и косачки са определени 8140 лв.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background