Обществена поръчка за проектиране за благоустрояване на два квартала обяви Община Търговище

Written by on 28/05/2019

Община Търговище обяви обществена поръчка за изготвяне на технически инвестиционни проекти за благоустрояване на два квартала на територията на града.
Чрез открита процедура ще бъде възложено проектиране на квартал 8, между бул. „Митрополит Андрей“ от север, ул. „Скопие“ от запад, проектна улица от юг и общински поземлени имоти от изток. Теренът е с площ от 26 дка. Другият проект, който трябва да бъде изготвен, е за благоустрояване на част от квартал 95, между улиците „Братя Миладинови“ от север, „Дамян Груев“ от запад, „Средна гора“ от юг и частни поземлени имоти от изток. Тук проектът трябва да обхване площ от 9,6 дка.
Терените и в двата квартала са с преобладаващи жилищни функции и не са благоустроени. Целта е по оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи, тротоари и озеленяване. При необходимост, ще се предвиди реконструкция на съществуващите инженерни мрежи и съоръжения. Ще се проектира ново осветление, а в квартал 8 е заложено и проектиране на детска площадка.
Припомняме, че проектирането е задължителна част от подготовката преди започване на благоустрояването. То ще даде информация какви дейности и на каква стойност трябва да се извършат.
Документи за участие в процедурата се подават до 17.00 часа на 18 юни 2019 г. Кандидатите могат да участват и за двата обекта, които са разделени в обособени позиции. Общата стойност на поръчката е 41 666 лв. Средствата са заложени в капиталовата програма на Общината за 2019 г.
Срокът за изпълнение е 50 календарни дни, считано от датата на сключване на договора с избрания изпълнител.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background