Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

Written by on 08/05/2019

До 11 май е срокът гражданите с трайни увреждания да заявят
желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна на предстоящите
избори за членове на Европейския парламент. За целта те трябва да подадат
заявление по образец до кмета на общината, като приложат и решения на
ТЕЛК, НЕЛК за здравословното им състояние.
До момента в Община Търговище са постъпили 2 такива заявления.
Съгласно Изборния кодекс, подвижна избирателна секционна комисия се
назначава при подадени поне 10 заявления.
Също до 11 май е срокът за подаване на заявление за вписване в
избирателния списък по настоящ адрес в отдел ГРАО в Общината. В същия
отдел, до 18 май, се подават и заявленията за отстраняване на непълноти и
грешки в избирателните списъци.
Пациентите, настанени в областната болница в Търговище, могат да
заявят желанието си да гласуват там в срок до 23 май. Заявленията се
подават до ръководителя на лечебното заведение.
Гражданите могат да правят справки по избирателните списъци на
безплатния телефон в отдел ГРАО: 0879 208 909, както и на уебсайта на
Община Търговище:  https://bit.ly/2VCPAIk
Бланки на всички заявления, както и подробна информация за
предстоящите на 26 май избори, са публикувани в раздел „Избори за
Европейски парламент 2019“ в уебсайта на Общината:
https://www.targovishte.bg/index.php?nav=352


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background