Провери на сайта на ЦИК дали името ти фигурира в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партии, за участие в изборите за членове на Европейския парламент 2019

Written by on 05/05/2019

Необходимо е да заявите ПИК след, което да го активирате и заедно с вашето ЕГН и ПИК може да направите проверката. Нужно е да знаете, че един ПИК може да бъде активиран само веднъж.

Когато ПИК е активиран, с него можете да направите неограничен брой проверки, но само за вашия ЕГН (за посочения при заявяването на ПИК). Ако опитате да проверите чужд ЕГН с ПИК за ваш ЕГН, отново ще получите съобщение, че ПИК не е валиден, тъй като ПИК е ИНДИВИДУАЛЕН и е валиден единствено за ЕГН, за който е заявен.

Съответно, ако желаете да проверите повече от един ЕГН, например на член от семейството, необходимо е да заявите отделни ПИК за всеки отделен ЕГН. Проверката може да направите на следният линк:
https://www.cik.bg/bg/ep2019/for-voters/check-subscription


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background