Устойчиви финансови резултати отчитат общинските търговски дружества за 2018 г.

Written by on 22/04/2019

По-голям размер на приходите в сравнение с 2017 г. и устойчивост на
финансовите резултати отчитат общинските търговски дружества. Това сочат
финансовите отчети за 2018 г. на „Адапт“ ЕООД, „Общински пазари“ ЕООД и
„Знаме“ ЕООД, които Общинският съвет ще разгледа на предстоящото на 23
април заседание.
Търговските дружества са отчели приходи в общ размер на 671 000
лв., което е с 37 000 лв. повече в сравнение с предходната година.
И трите общински фирми приключват 2018 г. с печалби. Най-голяма е
тя за „Адапт“ ЕООД – 45 000 лева. „Общински пазари“ ЕООД отчита печалба
от 35 000 лв., а „Знаме“ ЕООД от 2 000 лв. Единствено натрупаните стари
задължения от края на 2015 г. оказват негативно влияние на дружеството.
За трета поредна година обаче то отчита положителни финансови резултати
и намалява просрочените задължения към НАП и доставчиците.
Докладната записка за приемането на годишните отчети на
общинските фирми предвижда 48 000 лева от общата печалба да постъпят в
приход на общинския бюджет.
Припомняме, че след преобразуване, „БКС-Търговище“ стана общинско
предприятие и не извършва търговска дейност.
Годишните финансови отчети на дружествата са публикувани на сайта
на Община Търговище.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background