Община Търговище обявява търг за отдаване на земеделски земи

Written by on 22/04/2019

Публичен търг за отдаване под наем и аренда на 366 имота за
земеделско ползване обявява Община Търговище. Той ще бъде с тайно
наддаване и ще се проведе на 22.05.2019 г., от 9.00 часа, в зала № 74 в
сградата на местната администрация. Подаването на документация за
участие е до 16.00 ч. на 08.05.2019 г.
В търга са включени общински земи с различен срок на ползване. За
срок от 5 години се отдават ниви и имоти, заети с храсти, за почистване и
промяна на начина им на ползване.
За 30 години под аренда се отдават имоти за създаване на насаждения
от семков, костилков или черупков вид. Те са в землищата на селата
Буховци, Здравец, Кралево, Пробуда и Стража.
В зоната за земеделски труд и отдих „Драката“ пък са определени
имоти за отглеждане на трайни насаждения за срок от 3 стопански години.
Желаещите да участват в търга трябва да внесат депозит от 10% от
началната тръжна цена в стая № 61, етаж 3 в Община Търговище до 12.00 ч.
на 08.05.2019 г. Заплащането може да се извърши и по банков път на сметка
в банка „ОББ-АД Търговище“, IBAN: BG62UBBS80023300143230, BIC:
UBBSBGSF.
Подробна информация може да се получи на тел.: 6 86 72, както и в
стая № 81, етаж 4 в сградата на Община Търговище.
Информацията с местоположението на имотите, площта им и началната
тръжна цена са публикувани в уебсайта на местната администрация:
https://www.targovishte.bg/announcement/file/2019/04/Z-OP-29.pdf


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background