Община Търговище приема предложения за носители на Годишните награди за образование, култура и изкуство

Written by on 04/04/2019

Община Търговище приема предложения за удостояване с Годишните награди за образование, наука, култура и изкуство. Наградите са регламентирани в Наредбата за символиката на общината, а предложения могат да бъдат отправени от граждански организации, съюзи и институции, работещи в сферата на образованието и културата.

Годишната награда за култура и изкуство се връчва в следните направления: за творчески постижения и принос в развитието на националната култура; за обогатяване на културата в общината и за цялостен принос в областта на изкуството и културата.

Годишните награди за образование и наука се присъждат за значими постижения и активна дейност за утвърждаване авторитета на Търговище. Връчват се на учители, директори, педагогически колективи и научни дейци.

Предложенията, заедно със съответната аргументация, се подават в запечатан плик в Центъра за административно обслужване. За наградите за култура и изкуство пликът се адресира до направление „Култура“, а за тези за образование – до отдел „Хуманитарни дейности“. Срокът е до 25 април.

Комисия, определена със Заповед на кмета, ще разгледа номинациите и на тази база ще излъчи носителите на наградите.

По традиция, те ще бъдат връчени на тържествена церемония в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Направленията и категориите, в които се връчват наградите, както и всички необходими документи за внасяне на предложенията, са описани в Наредбата за символиката на община Търговище. Тя е публикувана на адрес:  

https://targovishte.bg/municipality/file/naredbi/2015/naredba_simvolika_27-03-2015.pdf

Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background