На 20 000 лв. е увеличен бюджетът за стипендии за деца с изявени дарби в община Търговище

Written by on 22/02/2019

Средствата ще се разпределят на една есенна сесия

20 000 лв. са заложени в бюджета на Община Търговище за финансово стимулиране на талантливи деца през тази година. Сумата е с 2000 лв. повече от 2018 г.
Увеличението на средствата е свързано с нарастването на минималната работна заплата, с която е обвързана и Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, която се актуализира.
Проект за изменение на Наредбата е публикуван на уебсайта на местната администрация. Промените касаят само сроковете за кандидатстване. Подаването на документи и отпускането на стипендии вече ще се осъществява веднъж, а не два пъти годишно. Кандидатстването ще е в периода от 1 септември до 1 октомври. Няма промяна във видовете стипендии и начина за определянето им.
Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излиза с решение за разпределението в срок до 15 октомври. Стипендиите ще бъдат връчвани на тържествена церемония в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември. Първата такава церемония бе проведена през 2018 г.
Промените в Наредбата целят по-рационално и справедливо разпределение на средствата между всички кандидати, както и обхващането на по-голям брой деца от всички възрастови групи.
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е публикуван на: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=13
На сесията ще бъде разгледана и годишната програма за подкрепа на деца и младежи с изявени таланти, която внася председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background