Продължава обновяването на пътната, улична и тротоарна мрежа в общината

Written by on 11/02/2019

И през тази година в капиталовата програма на Общината са заложени средства за обновяването на уличната и тротоарна мрежа, общински пътища, осветлението и други. Това обясниха на пресконференция в Община Търговище днес кметът д-р Дарин Димитров, зам.-кметът инж. Митко Панайотов и главният инженер инж. Димо Димов.

Кметът д-р Димитров обясни, че капиталовата програма за тази година възлиза на 6,6 млн. лв. В нея са предвидени над 270 000 лв. за ремонти на улиците „Драва” и „Възраждане” в Търговище, „Пирин планина” в село Съединение и „Баба Тонка” в квартал Въбел. Продължава и обновяването на тротоарите на улиците „Паисий”, „П.Р. Славейков”, „Христо Ботев” и „Александър Стамболийски”. Ще се подменят и плочките пред паметника на Никола Симов-Куруто. В това направление са предвидени около 220 000 лв.

Д-р Димитров обясни, че общата дължина на уличната мрежа само в град Търговище е около 70 км. Около 30 км. от тях са първостепенна улична мрежа, а второстепенната е 40 км. Около 40% от улиците в града и 75 % от тротоарите са в лошо техническо състояние. В този мандат са ремонтирани основно 27 улици в града и 15 в селата за близо 9,4 млн. лв.  За последните 2 години са изградени и над 19 000 кв. м. нови тротоари.

„Свършена е много работа, но виждате, че площта, която трябва да бъде обновена, е голяма. Затова искам да помоля за повече търпение и разбиране всички съграждани. Да помоля и за повече отговорност при опазването на всичко, което е направено, защото непрекъснато сме свидетели как се руши“, допълни д-р Димитров.

За тази година е предвидена и рехабилитация за 430 500 лв. на отсечка от 2,8 км. общински път по направлението Пайдушко-Божурка до границата с община Омуртаг, обясни главният инженер Димо Димов. Другата отсечка, по която ще се работи, е с дължина 1,3 км по направлението Пролаз-Вардун-Черковна. Финансирането е в размер на 334 500 лв.

30 000 лв. пък са планирани за благоустрояване на част от пространството от квартал 173, между улиците „Трайко Китанчев” и „Република”. Там ще се извърши подмяна на пътни ивици и бордюри, както и асфалтиране на цялата площ от 1300 кв. м. Заложени са средства и за изготвяне на проекти за благоустрояване на още две жилищни зони. Това са терен от 26 дка, заключен между бул. „Митрополит Андрей“ и ул. „Скопие“ и друг от 9,6 дка между улиците „Братя Миладинови“, „Даме Груев“ и „Средна гора“.

Екипи на общинското предприятие БКС и контрольорите на Общината правят обход в града и набелязват най-компрометираните участъци от уличната и тротоарна мрежа, които да бъдат предвидени за кърпеж и рехабилитация. Кърпежи ще се извършат и във вътрешноквартални улички и алеи, които са в лошо състояние от десетилетия.

В капиталовата програма отново има 274 800 лв. за осветление, които са последното плащане по заварен договор от юли 2015 г. за рехабилитация на уличното осветление в града и селата на общината. По него са изпълнени строително-монтажни дейности за 1 194 786 лв. с ДДС.

Зам.-кметът инж. Митко Панайотов поясни, че и тази година продължават ремонтите на детски градини и ясли, училища, пенсионерски клубове и читалища, на почивната база в Балчик. Предвидени са средства за изработване на инвестиционни проекти, като подготовка за основен ремонт на ДГ „Пчелица”, за спортна зала ”Дечко Стефанов” и други. Ще се извършат ремонти в 7 детски и учебни заведения. Тече обновяването на зоните и в парка „Борово око”. Започва поетапна подмяна на дограмата на сградата на Центъра за младежки дейности и инициативи. За т.г. са планирани първите 115 кв. от партера и първия етаж.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background