Започва плащането на местните данъци и такси в Търговище

Written by on 06/02/2019

От днес, 6 февруари, започва плащането на местните данъци върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци за 2019 г. в Търговище.
5% отстъпка ще получат всички граждани, предплатили в срок до 30 април пълния размер на годишните си налози. Те ще участват и в традиционния жребий с предметни награди на Община Търговище.
Данъците върху превозните средства, недвижимите имоти и такса битови отпадъци могат да бъдат погасени и на две равни вноски: до края на месеците юни и октомври.
До 31 март 2019 г. пък тече срокът, в който се заплаща таксата за притежаване на куче.
Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване на Общината.
Безкасово плащане може да се извърши по сметката на Община Търговище: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане, както следва:
Данък върху недвижимите имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Данък върху превозните средства: 442300
Такса за притежаване на куче: 448013
Сумите могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей /Easypay/, чрез системата Ипей /ePay/ на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.
Информация за размера на дължимите данъци и такси може да се получи в отдел „Местни данъци и такси”, на телефони 0601/68755 и 0601/68684, както и уебстраницата на Община Търговище, чрез издаден от „Местни данъци и такси” код за проверка.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background