Градска читалищна библиотека –Попово, кандидатства и реализира ПРОЕКТ „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2018 г.”

Written by on 08/01/2019

През 2018 г. Градска читалищна библиотека –Попово, кандидатства и реализира ПРОЕКТ към
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА за финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки
– съвременни центрове за четене и информираност 2018 г.” на обща тойност: 2947.24 лв. /две
хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и двадесет и четири ст./
Заложени са приоритетно произведения на български автори и обхваща 21 издателства,
регистрирани съгласно българското законодателство и не надвишава регламентираните 10% на
всяко едно от тях.
Проекта включва:
1. Художествена литература;
2. Художествена литература за деца;
3. Публицистика, Литературна критика и история, История и др.;
4. Справочна и друга научна литература, съобразно профила на
библиотеката;
С реализирането на инициативата е обогатен библиотечния фонд, удовлетворено е
читателското търсене с нова съвременна художествена литература, допълнена е справочната и
специализираната литература, насърчено е детското четене по препоръчителна и задължителна
учебна литература.
Обогатяването на библиотечните колекции, ще предостави повече възможности за
информация и ценни библиотечни ресурси.
ТОВА Е ВТОРИЯТ ОДОБРЕН И РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА 2018 г. на Библиотеката при Народно
читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1882” – Попово, която продължава да се утвърждава като
съвременен център за четене и информираност.
МАРГАРИТА НЕДЕВА
ГРАДСКА ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА- ПОПОВО
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1882” –
град Попово


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background