Диференцирани критерии за приема в детски градини се въвеждат с нова общинска наредба

Written by on 29/10/2018

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  е публикуван на интернет страницата на Община Търговище.

Новата Наредба е разработена в съответствие с промените в нормативната база за организиране и финансиране на институциите от предучилищното и училищно образование.  

С текстовете се въвеждат диференцирани критерии за приема в детските градини и подготвителните групи в училищата, на база местоживеене по постоянен или настоящ адрес. Увеличават се и социалните критерии, даващи предимства на определени групи деца при приема им в общинските градини. Това се отнася за деца без родители, със специални образователни потребности и други специфични случаи.       

Чрез текстовете в Проекта се изпълняват също изискванията на Закона за защита на личните данни и се прецизират общинските политики в сферата на образованието.

Становища и предложения по Наредбата се приемат в 30-дневен срок от публикуването на Проекта на e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр.  Търговище, площад ”Свобода”.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background