1 300 съобщения за деклариране на домашни кучета се разпращат до стопани в община Търговище

Written by on 18/10/2018

Над 1 300 съобщения, с указания да декларират кучетата си и да платят годишна такса, се изпращат до собственици на кучета в общината. 1 000 от съобщенията са до граждани на територията на селата и 300 в града. Това са собственици, които са поставили микрочип и са регистрирали любимците си в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, но са пропуснали да ги декларират в Общината, каквито са  законовите изисквания.

Подаването на декларации за притежаваните домашни кучета става в стая 19, етаж 1, в сградата на Община Търговище. Гражданите, до които са разпратени съобщения, имат  7-дневен срок от получаване на напомнянето. Те трябва да представят паспорта на любимците си, удостоверяващ поставена годишна ваксина и чип на кучето от ветеринарен лекар.

Към момента броят на регистрираните в местната администрация кучета е малко над 1 900, а в националната информационна система те са над 3 200. Новорегистрираните през 2018 г. кучета в общината са 787, а през 2017 г. са 1 981, сочи още националната база данни.  

След регистрацията в Общината, собствениците следва да заплатят  такса за отглеждане на домашен любимец, която е символична, в сравнение с тези в други региони. За града тя е 10 лв. годишно, а за селата 5 лв. За кастрираните кучета, отглеждани в домашни условия, такса не се дължи. Припомняме, че ловните кучета не са освободени от такса и също подлежат на чипиране и регистрация, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

През 2018 г. постъпилите средства от таксата за домашни любимци в общината са 8 853 лв. През 2017 г. са 5 032 лв. Събраните суми се използват единствено за реализиране на Общинската програма за овладяване популацията на изоставените животни. Благодарение на по-добрата организация по спазване на закона и набраните средства, тази година са изградени и 19 нови клетки в Общинския приют за безстопанствени животни. В приюта в момента има настанени 120 кучета, което е 4 пъти повече в сравнение с началото на предходната година.  Над 340 пък са кастрираните и маркирани в приюта кучета към октомври 2018 г. За сравнение, броят им през цялата 2017 г., е бил 262.

Община Търговище апелира стопаните на кучета за отговорно отношение, тъй като популацията на бездомните се увеличава най-вече през есенния сезон, когато обитатели на т.нар. „вилни зони“ и селски имоти  изоставят четириногите си.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background