Изтича срокът за плащане на местните данъци и такси

Written by on 15/10/2018

На 31 октомври изтича срокът за плащане на годишния данък за недвижимите имоти, превозните средства, патентния данък и таксата за битови отпадъци, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“.

Заплащането на дължимите суми може да се извърши на касите и ПОС терминалите в Центъра за административно обслужване на Общината; чрез пощенски запис; чрез системите Epay и Еasypay, както и по банков път.

Банковата сметка на Община Търговище е IBAN: BG60UBBS80028413869000; банка  ОББ – клон Търговище. При плащане се отбелязва и кодът на съответния налог: за данък върху недвижимите имоти – 442100; за такса битови отпадъци – 442400; за данък върху превозните средства – 442300; патентен данък – 441400.

Информация за размера на задълженията може да се получи в отдел „Местни данъци и такси” и на телефони 0601/6 87 55 и 0601/6 86 84, както и в интернет страницата: www.targovishte.bg, чрез издаден от „Местни данъци и такси” код за проверка.

Неплатените в срок данъци и такси се събират с дължимите лихви за просрочие, напомнят още от „Местни данъци и такси”.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background