Избрани са изпълнителите за снегопочистването по 5 направления на общинската пътна мрежа в Търговище

Written by on 15/10/2018

Избрани са изпълнителите за снегопочистване на общинската пътна мрежа по 5 от общо 9 направления, за които беше проведена обществена поръчка в Община Търговище.

Комисия в състав: Христалина Халачева, секретар на Общината; Десислава Кръстева, старши юрисконсулт и Кирил Керев,  главният експерт „Сигурност”, класира участниците в поръчката за снегопочистване за зимните сезони 2018-2019 и 2019-2020 години.

След изтичане на срока за обжалване ще бъдат подписани договори с класираните участници в публичното състезание по направленията: Кръшно-Миладиновци; Пробуда-Певец и Момино; Макариополско-Буйново; Руец-Кралево; Въбел-Лиляк-Стража.

За три от останалите обособени позиции не се явиха кандидати, а за една има отстранен участник, поради нередовност на документите. Това са направленията: Давидово-Съединение, районът на Божурка, Пролаз-Копрец и Търновца-Драгановец. За тях ще бъде обявена нова обществена поръчка.

До определянето на изпълнители по тези направления, при нужда, ще бъде ангажирано Общинското предприятие БКС.

За петте участъка от общинската пътна мрежа, за които има класирани изпълнители, кандидатстваха земеделски производители и строителна фирма, които са с опит в снегопочистването. Те разполагат с техника, персонал и доказан капацитет за тази дейност. Машините, които ще чистят по направленията, се намират в самите села и това ще улесни и ускори почистването.

Разделянето на общинската пътна мрежа на направления е направено след анализ на предходните зимни сезони, ресурсите по места, даденостите на терените и пътните връзки. По тази причина направлението към село Драгановец е разделено на две отсечки. Цялата общинска мрежа в Търговище е общо 220 км.   


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background