Прехвърляне собствеността и поддръжката на 15 водни обекта на държавата предлага Община Търговище

Written by on 22/09/2018

Общо 15 водни обекта, които са публична общинска собственост, но се нуждаят от сериозни средства за поддръжка и експлоатация, да се предоставят на новосъздаденото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Това ще предложи на Общинския съвет кметът на Търговище д-р Дарин  Димитров.

Докладната, с описа на обектите и мотивите, е публикувана на сайта на Общината. Тя ще бъде разгледана от комисиите към Съвета и на сесия.

Предложението включва безвъзмездно прехвърляне на 5 язовира и 10 водни обекта, класифицирани по нормативите като „друг воден терен”. Това са вече негодни язовири. Някои са заблатени, други пресушени или с липсващи стени и т.н. Сред язовирите са тези в землищата на селата Александрово, Голямо Ново, Цветница, Макариополско, Пресиян.

Най-много средства са нужни за ремонти на язовира в Пресиян, който има повреди по преливника, в резултат на висока вълна, която разруши част от него.  5-6 години вече Общината кандидатства за отпускане на средства за ремонта на съоръжението пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, но такива не се осигуряват. Въпреки състоянието на обекта, до момента не са допуснати произшествия. С течение на времето, нужните 350 000 лв. се увеличават, а поддръжката става изключително затруднена.  

Тъй като язовирите са стратегически обекти, беше дадена възможност Общините  да прехвърлят на държавата тези, които не могат да поддържат в нужното техническо и експлоатационно състояние. За целта е създадено Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири”, което ще поеме привеждането им в нужното състояние или ликвидирането им съобразно законовите изисквания.

Прехвърлянето на обектите, за поддръжка и експлоатация от страна на държавата, ще даде възможност за гарантиране на доброто им техническо състояние и недопускане на бедствия и аварии, застрашаващи живота и здравето на населението.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background