Училищата в община Търговище са в готовност за новата учебна година

Written by on 14/09/2018

Общинската училищна мрежа е в готовност за стартиране на новата учебна 2018/2019 г. Не се очакват проблеми с обезпечеността на базите. Приключени са планираните дейности по обновяване на класни стаи, ремонти на санитарни възли, подмяна на дограми и други.
В ремонти на ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“ в Търговище са вложени над 56 000 лв. Там е монтирана нова дограма и са поставени щори, извършено е шпакловане и боядисване на стени. Ремонтирана е системата за видеонаблюдение, която бе повредена по време на бурята през юли 2017 г. Доизградена е и системата за пожароизвестяване. Дейностите са извършени със собствени средства на училището и такива от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“.
Броят на учениците в ІІІ ОУ е 245. Новата учебна година там ще започнат и 600 ученици от І ОУ „Христо Ботев”, тъй като в момента тече подготовка за процедура за приемателна комисия на сградата на училището, която бе обновена по Оперативна програма „Региони в растеж” за близо 4 млн. лв.
В І СУ „Св. Св. Седмочисленици“ е извършен частичен ремонт на фасадата на училището, пребоядисани са класни стаи, закупени са бойлери за санитарните възли, както и плотове за учебни маси и столове. Инвестирани са над 32 000 лв. от собствения бюджет на училището. Броят на учениците е 1166. Във ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ са освежени класните стаи и кабинети. Ремонтирана е отоплителната инсталация и е закупено ново обзавеждане за класни стаи на 1 етаж. Средствата са в размер на 15 000 лв. от бюджета на училището. Учебният праг там ще прекрачат 1264 деца. Във ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров” са подменени изпочупените стъкла на прозорците, а коридорите са боядисани. Ремонтите са извършени със собствени средства на училището в размер на 6600 лв. Индивидуални шкафчета за учениците са поставени в ІV ОУ ”Иван Вазов”. Там е ремонтирана и ВиК-инсталацията. В училището предстои и ремонт на покрива за 30 000 лв., който е част от капиталовата програма на Общината.
Ремонти бяха извършени и в държавните училища в общината. Най-мащабен бе той в Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии ”Алеко Константинов“, където бе извършено обновяване на санитарните възли по националната програма “Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ за близо 13 000 лв.
В осемте общински училища в селата също са приключили с планираните дейности по обновяване на класни стаи, ремонти на санитарни възли, подмяна на дограми и стъкла и други.
Общо 4614 ученици в 228 паралелки се очаква да влязат в класните стаи в общинските училища в Търговище през новата учебна година. В държавните има записани още 1132 ученици. Първокласниците пък наброяват 473 ученици, записани в 25 паралелки.
През учебната 2018/2019 година ще бъдат формирани общо 53 маломерни паралелки в 12 училища, с недостиг от 256 ученици. Искането за образуването им ще бъде внесено с докладна на сесията на Общинския съвет в края на септември. Поради голямото и непрекъснато движение на учениците в началото на учебната година, броят на паралелките може да претърпи промени.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background