Представиха на публично обсъждане годишния отчет на общинския бюджет за 2017 г.

Written by on 30/08/2018

Създадена стабилна и устойчива среда за нормалното функциониране на общинските и делегираните от държавата дейности, както и завишаване на разходите в капиталовата програма, показва годишният отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г. на Община Търговище.


Той бе представен от зам.-кмета Валентин Велчев на публично обсъждане на 28.08.2018 г. В него взеха участие кметът д-р Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева, ръководният екип на Общината, служители на администрацията, граждани и медии.
Зам.-кметът Валентин Велчев посочи, че началният план на приходите за миналата година е бил в размер на 41,6 млн. лв. В резултат на направените промени по бюджета през 2017 г., актуализираният план в края на годината е стигнал 45,7 млн. лв.
Постъпилите приходи с държавен характер са 25,3 млн. лв. Това е с 2,6 млн. лв. повече спрямо предходната година. Приходите с общински характер са били 20,8 млн. лв. За сравнение, към 31.12.2016 г. същите са били 20,2 млн. лв.
„В общата сума на отчетените разходи, за делегирани дейности, най-висок дял заемат разходите за функция „Образование” – 66%, следвани от „Общи държавни служби” – 11%; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 9 %”, посочи Велчев.
При разходите за местни дейности, най-голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 31%; функция „Образование” – 21%; функция „Икономически дейности и услуги“ – 18 % и други.
„Актуализираният план към 31.12.2017 г. на разчета за капиталови разходи на Община Търговище е на стойност 6,6 млн. лв., в т.ч. със средства, предоставени от централния бюджет, в размер на 2,1 млн. лв. Преходният остатък по бюджета е 2,45 млн. лв. Собствените бюджетни средства са били 1,9 млн. лв.”, отчете още Велчев.
За ремонти на улици са похарчени над 1,7 млн. лв. Други над половин млн. лв. са вложени в рехабилитация на общинската пътна мрежа. В изграждане на детски площадки и улично осветление са инвестирани по около 240 000 лв.
По време на отчета беше обсъдено и разходването на средствата от Европейския съюз по реализирането на различните проекти.
Годишният отчет на изпълнението на бюджета на Община Търговище е проверен и заверен от Сметната плата в края на юли. След одита е изготвен доклад, който предстои да бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.
Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на Община Търговище.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background