По-голяма печалба отчитат общинските дружества в Търговище

Written by on 30/08/2018

Добри финансови резултати отчитат търговските дружества със 100% общинско участие за първата половина на 2018 г.  Това показват финансовите отчети на „Адапт“ ЕООД, „Общински пазари“ ЕООД и „Знаме“ ЕООД, които зам.-кметът Валентин Велчев представи на заседанието на постоянната комисия по Общинска собственост, икономическа политика и финанси на 27 август.

Общата печалба на трите фирми възлиза на 38 413 лв. Най-голяма печалба за второто тримесечие  отчита  „Общински пазари“ ЕООД – 25 000 лв. „Адапт“ ЕООД отчита 13 000 лв. Единствено натрупаните стари задължения на „Знаме“ ЕООД оказват негативно влияние на дружеството, но и то реализира положителни резултати в размер на 413 лв.

Припомняме, че през 2016 г. финансовите задължения на вестника към НАП, доставчиците и работещите в дружеството, възлизаха на над 60 000 лв. С цел да предотврати евентуална несъстоятелност и вестникът с дългогодишна история да продължи да съществува, Община Търговище предложи, а Общинският съвет гласува временна финансова помощ за дружеството. Тя е в размер на 35 000 лв. и е за 3 години и половина. Към момента общата сума на просрочията на „Знаме“ ЕООД е сведена до 19 000 лв. и изчистването на старите задължения продължава паралелно с обезпечаване нормалната дейност на вестника.

В отчета на зам.-кмета Велчева се посочва още, че цитираните три общински търговски дружества показват и по-високи финансови резултати спрямо същия период на 2017 г. Тогава печалбата на „Общински пазари“ ЕООД е била 23 000 лв., на „Адапт“ ЕООД – 8 000 лв., а на „Знаме“ ЕООД – 333 лв.

Финансовият резултат на „БКС – Търговище” не е включен в този отчет, тъй като след преобразуване, то  стана общинско предприятие и не извършва търговска дейност.

Другите предприятия на Общината са: „Социални и охранителни дейности”, „Флора”, „Детско и ученическо хранене” и „Обреди”.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background