Ремонт на тротоарни участъци на още две улици включват в капиталовата програма на Община Търговище

Written by on 21/08/2018

Допълнителни ремонти на тротоарни настилки на улиците „П. Р. Славейков“ и „Христо Ботев“ се планират в капиталовата програма на Община Търговище. Актуализацията й се внася на предстоящата на 30 август сесия на Общинския съвет от зам.-кмета инж. Митко Панайотов, с цел разширяване на програмата и обхващане и на нови участъци от уличната мрежа.

На ул. „Христо Ботев“ се предвижда рехабилитация на тротоарите, компрометирани вследствие на ремонтите на I ОУ „Христо Ботев“ и спортната зала. Двете сгради се обновяват със средства по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ и целево финансиране от държавата.

Ремонтите на тротоарните настилки на ул. „П. Р. Славейков“ ще обхващат участъка от кръстовището й с ул. „Палаузов“ до сградата на Централната поща.

Дейностите ще бъдат възложени на Общинските предприятия „Флора“ и БКС и се очаква да започнат през месец септември.

Паралелно екипи на предприятията продължават да работят и по рехабилитация на тротоарите на други две улици в Търговище. На ул. „Александър Стамболийски“ се ремонтира отсечка от 500 метра – от кръстовището с бул. „Митрополит Андрей“ до Комплекса за здравни и социални услуги в Търговище. Към момента там са обновени тротоарите на западната страна от светофара до пощенския клон в района на кръстовището с ул. „Одрин“.

Обновяват се и 2000 кв. м. тротоари на ул. „Паисий“ от кръстовището с ул. „Капитан Данаджиев“ до кръстовището с ул. „Трапезица“.

Общо 110 000 лв. са предвидени за ремонт на тротоари в капиталовата програма на Общината през тази година.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background