Приключиха ремонтът и обновяването на детска градина „Приказка”

Written by on 04/08/2018

Обектът е сред четирите звена от образователната инфраструктура в Търговище, които се обновяват по „Региони в растеж”

На 06.08.2018 г., след приключване на проектните дейности и въвеждане в експлоатация на обекта, се възстановяват занятията в Детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище. 100 деца ще влязат в преобразената сграда, в която беше извършен основен ремонт.
Дейностите по Проект BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 включваха: цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност; конструктивно укрепване; цялостен ремонт на покрива, върху който са монтирани 4 слънчеви колектора за захранване на бойлер за топла вода; положена е топлоизолация и минерална мазилка; подменена е дограмата, настилките и покритията по стени и тавани; извършен е цялостен ремонт на санитарните възли; изградена е рампа за инвалиди и асансьор, осигуряващи достъпна архитектурна среда; озеленен и облагороден е дворът; изградени са нови детски площадки и др.
В рамките на проекта е доставено ново оборудване и обзавеждане: гардероби, шкафчета, секции, бюра, столове, дивани, маси, пейки, както и компютри, инвентар и други.
Извършените строителни работи в детската градина са на стойност 967 937,32 лв., без ДДС, а доставеното оборудване и обзавеждане – 65 030,00 лв. без ДДС.
В сградата беше извършена проверка и оглед от приемателна комисия за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
което се финализират дейностите по изпълнение и започва оформянето на отчетната документация за обекта.
Официалното откриване на обновената детска градина, по желание на колектива и родителите, е планирано за септември.
Проектът, по който беше реализирано обновяването на детската градина, се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
В Проекта BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 са включени още детски ясла и градини, както и основно училище. В момента се извършва доставка и монтаж на предвиденото оборудване и обзавеждане в ясла „Първи юни”. Ремонтните работи в І ОУ „Хр. Ботев” са в напреднал етап на изпълнение и предстои приключването им. През тази седмица започна работата и по четвъртия обект от образователната инфраструктура – детска градина „Снежанка”.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background